Nakon narudžbe željenog domena, biće vam poslat predračun sa instrukcijama za plaćanje. Nakon uplate pokrenuće se postupak promene vlasnika domena.

Berza .RS domena podneće zahtev za prenos registracije .rs domena na novog registranta RNIDS-u posredstvom ovlašćenog registra koji je nadležan za taj domen.

Promena vlasništva smatra se izmenom osetljivog podatka o vlasniku naziva domena i odvija se po navedenoj proceduri:

Berza .RS domen šalje zahtev za promenu vlasništva i u zahtevu se navode podaci o trenutnom vlasniku naziva domena i podaci o novom vlasniku (Ime, Prezime, Ulica, Grad, Drzava, Kontakt telefon i Email adresa (ako je pravno lice u pitanju dodati i Firma, MB, PIB)).

Nakon uspešno pokrenute procedure za promenu vlasništva nad domenom, biće vam poslato obaveštenje.

Na email adresu trenutnog vlasnika biće poslat verifikacioni email od strane RNIDS-a. Verifikacioni email sadrži link za potvrdu akcije kao i dokument koji potpisuje vlasnik domena (u slučaju pravnog lica potpisuje zakonski zastupnik).

Uredno overen dokument je potrebno poslati na email office@berzadomena.rs

Na email adresu novog vlasnika šalje se verifikacioni email od strane RNIDS-a koji sadrži samo link za potvrdu akcije promene domena.

Kako bi proces prenosa bio uspešan potrebno je da oba vlasnika (prodavac i kupac) verifikuju akciju putem dobijenog linka i time će pomenuti proces biti završen.